รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4458500.00
นามน225400.00
กมลาไสย1720000.00
ร่องคำ428200.00
กุฉินารายณ์1975600.00
เขาวง1321700.00
ยางตลาด2156800.00
ห้วยเม็ก878200.00
สหัสขันธ์605300.00
คำม่วง945300.00
ท่าคันโท449500.00
หนองกุงศรี1262700.00
สมเด็จ891000.00
ห้วยผึ้ง452400.00
สามชัย297000.00
นาคู602500.00
ดอนจาน367100.00
ฆ้องชัย777000.00