รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์9136900.00
นามน699200.00
กมลาไสย4359300.00
ร่องคำ965300.00
กุฉินารายณ์4459400.00
เขาวง3126500.00
ยางตลาด5041100.00
ห้วยเม็ก2434500.00
สหัสขันธ์1784200.00
คำม่วง2763900.00
ท่าคันโท1130000.00
หนองกุงศรี2621100.00
สมเด็จ2279600.00
ห้วยผึ้ง1248000.00
สามชัย1108100.00
นาคู1511200.00
ดอนจาน901100.00
ฆ้องชัย1363300.00