รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์11868300.00
นามน912800.00
กมลาไสย5822500.00
ร่องคำ1343600.00
กุฉินารายณ์6027200.00
เขาวง4112300.00
ยางตลาด6247100.00
ห้วยเม็ก3209300.00
สหัสขันธ์2502000.00
คำม่วง3648000.00
ท่าคันโท1511300.00
หนองกุงศรี3454100.00
สมเด็จ2981400.00
ห้วยผึ้ง1783500.00
สามชัย1490100.00
นาคู2037900.00
ดอนจาน1247100.00
ฆ้องชัย1809600.00