รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4163800.00
นามน397000.00
กมลาไสย1546100.00
ร่องคำ491100.00
กุฉินารายณ์1851100.00
เขาวง1885000.00
ยางตลาด2237100.00
ห้วยเม็ก866700.00
สหัสขันธ์975300.00
คำม่วง1594900.00
ท่าคันโท490300.00
หนองกุงศรี1288900.00
สมเด็จ1422600.00
ห้วยผึ้ง627700.00
สามชัย554400.00
นาคู925200.00
ดอนจาน403200.00
ฆ้องชัย721700.00