รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์6248000.00
นามน276000.00
กมลาไสย2275200.00
ร่องคำ508800.00
กุฉินารายณ์2397900.00
เขาวง1670000.00
ยางตลาด2927800.00
ห้วยเม็ก1164500.00
สหัสขันธ์804200.00
คำม่วง1491000.00
ท่าคันโท613100.00
หนองกุงศรี1550100.00
สมเด็จ1108400.00
ห้วยผึ้ง644900.00
สามชัย628700.00
นาคู733700.00
ดอนจาน387900.00
ฆ้องชัย882300.00