รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์10586700.00
นามน798400.00
กมลาไสย5165600.00
ร่องคำ1195400.00
กุฉินารายณ์5455900.00
เขาวง3653100.00
ยางตลาด5833900.00
ห้วยเม็ก2861400.00
สหัสขันธ์2122500.00
คำม่วง3177300.00
ท่าคันโท1343200.00
หนองกุงศรี3091900.00
สมเด็จ2616000.00
ห้วยผึ้ง1516800.00
สามชัย1322500.00
นาคู1792800.00
ดอนจาน1126500.00
ฆ้องชัย1621400.00