รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์238610.04
นามน45532170.55
กมลาไสย105400.00
ร่องคำ44881.79
กุฉินารายณ์191700.00
เขาวง700101.43
ยางตลาด319100.00
ห้วยเม็ก69250.72
สหัสขันธ์63431449.53
คำม่วง1678432.56
ท่าคันโท89611312.61
หนองกุงศรี114817615.33
สมเด็จ215100.00
ห้วยผึ้ง29662.03
สามชัย27200.00
นาคู546437.88
ดอนจาน511305.87
ฆ้องชัย332309.04