รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์284830.11
นามน54735965.63
กมลาไสย129700.00
ร่องคำ51281.56
กุฉินารายณ์216100.00
เขาวง839101.19
ยางตลาด362500.00
ห้วยเม็ก86250.58
สหัสขันธ์76039952.50
คำม่วง2002432.15
ท่าคันโท102511311.02
หนองกุงศรี132618313.80
สมเด็จ255300.00
ห้วยผึ้ง35561.69
สามชัย34700.00
นาคู601437.15
ดอนจาน569315.45
ฆ้องชัย387307.75