รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์109900.00
นามน16014993.13
กมลาไสย39800.00
ร่องคำ21583.72
กุฉินารายณ์76800.00
เขาวง26900.00
ยางตลาด112900.00
ห้วยเม็ก31010.32
สหัสขันธ์26613350.00
คำม่วง846364.26
ท่าคันโท3366719.94
หนองกุงศรี4836914.29
สมเด็จ112100.00
ห้วยผึ้ง13453.73
สามชัย10300.00
นาคู2062411.65
ดอนจาน12900.00
ฆ้องชัย1282317.97