รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์69040.58
นามน1138474.34
กมลาไสย31700.00
ร่องคำ14600.00
กุฉินารายณ์57900.00
เขาวง31800.00
ยางตลาด87800.00
ห้วยเม็ก29400.00
สหัสขันธ์1709153.53
คำม่วง71900.00
ท่าคันโท31000.00
หนองกุงศรี386256.48
สมเด็จ74700.00
ห้วยผึ้ง11200.00
สามชัย14600.00
นาคู11100.00
ดอนจาน16200.00
ฆ้องชัย9911.01