รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์31057600.00
นามน6588100.00
กมลาไสย13161300.00
ร่องคำ2935000.00
กุฉินารายณ์14140880.01
เขาวง8788620.00
ยางตลาด21476510.00
ห้วยเม็ก8409700.00
สหัสขันธ์6220440.01
คำม่วง10491810.00
ท่าคันโท6250100.00
หนองกุงศรี9279110.00
สมเด็จ10394900.00
ห้วยผึ้ง5257810.00
สามชัย4402000.00
นาคู6924000.00
ดอนจาน5729700.00
ฆ้องชัย6058630.00