รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์33161300.00
นามน6337400.00
กมลาไสย14496420.00
ร่องคำ2758620.01
กุฉินารายณ์15544740.00
เขาวง7362910.00
ยางตลาด22797510.00
ห้วยเม็ก8225200.00
สหัสขันธ์5625900.00
คำม่วง8921300.00
ท่าคันโท8060300.00
หนองกุงศรี9627920.00
สมเด็จ10908710.00
ห้วยผึ้ง5093900.00
สามชัย3665900.00
นาคู6773510.00
ดอนจาน5756600.00
ฆ้องชัย7045900.00