รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์64315050.00
นามน11988400.00
กมลาไสย27831060.00
ร่องคำ5146320.00
กุฉินารายณ์31147930.00
เขาวง15849910.00
ยางตลาด40855550.00
ห้วยเม็ก16644030.00
สหัสขันธ์11200610.00
คำม่วง19169600.00
ท่าคันโท13174400.00
หนองกุงศรี20624620.00
สมเด็จ20546640.00
ห้วยผึ้ง9315200.00
สามชัย8027110.00
นาคู13063510.00
ดอนจาน10802600.00
ฆ้องชัย12240120.00