รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์90267750.00
นามน16281400.00
กมลาไสย38980770.00
ร่องคำ8136020.00
กุฉินารายณ์471559120.00
เขาวง22138120.00
ยางตลาด54334660.00
ห้วยเม็ก22729630.00
สหัสขันธ์16515020.00
คำม่วง26487300.00
ท่าคันโท18576600.00
หนองกุงศรี27913340.00
สมเด็จ28535760.00
ห้วยผึ้ง13508600.00
สามชัย11951810.00
นาคู18813610.00
ดอนจาน14867210.00
ฆ้องชัย17191130.00