รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4163830.01
นามน397000.00
กมลาไสย1546110.01
ร่องคำ491100.00
กุฉินารายณ์1851150.03
เขาวง1885010.01
ยางตลาด2237100.00
ห้วยเม็ก866700.00
สหัสขันธ์975300.00
คำม่วง1594900.00
ท่าคันโท490300.00
หนองกุงศรี1288910.01
สมเด็จ1422600.00
ห้วยผึ้ง627700.00
สามชัย554400.00
นาคู925210.01
ดอนจาน403200.00
ฆ้องชัย7217100.14