รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4458580.02
นามน225400.00
กมลาไสย1720000.00
ร่องคำ428200.00
กุฉินารายณ์19756120.06
เขาวง1321700.00
ยางตลาด2156860.03
ห้วยเม็ก878200.00
สหัสขันธ์605300.00
คำม่วง945310.01
ท่าคันโท449500.00
หนองกุงศรี1262760.05
สมเด็จ891010.01
ห้วยผึ้ง452400.00
สามชัย297000.00
นาคู602500.00
ดอนจาน367100.00
ฆ้องชัย7770160.21