รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์91369210.02
นามน699200.00
กมลาไสย4359320.00
ร่องคำ965300.00
กุฉินารายณ์44594240.05
เขาวง3126530.01
ยางตลาด5041160.01
ห้วยเม็ก2434510.00
สหัสขันธ์1784200.00
คำม่วง2763920.01
ท่าคันโท1130000.00
หนองกุงศรี2621170.03
สมเด็จ2279610.00
ห้วยผึ้ง1248000.00
สามชัย1108100.00
นาคู1511200.00
ดอนจาน901100.00
ฆ้องชัย13633240.18