รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์118683150.01
นามน912800.00
กมลาไสย5822520.00
ร่องคำ1343600.00
กุฉินารายณ์60272250.04
เขาวง4112330.01
ยางตลาด6247170.01
ห้วยเม็ก3209320.01
สหัสขันธ์2502000.00
คำม่วง3648020.01
ท่าคันโท1511300.00
หนองกุงศรี3454190.03
สมเด็จ2981410.00
ห้วยผึ้ง1783500.00
สามชัย1490100.00
นาคู2037900.00
ดอนจาน1247100.00
ฆ้องชัย18096400.22