รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์7924018022.27
นามน170681460.86
กมลาไสย347513611.04
ร่องคำ7296781.07
กุฉินารายณ์397421093127.50
เขาวง170662361.38
ยางตลาด581926381.10
ห้วยเม็ก232781350.58
สหัสขันธ์162055073.13
คำม่วง202991750.86
ท่าคันโท189611500.79
หนองกุงศรี314351530.49
สมเด็จ257237973.10
ห้วยผึ้ง13245940.71
สามชัย109881831.67
นาคู148555423.65
ดอนจาน131702101.59
ฆ้องชัย128793883.01