รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์12798731262.44
นามน3696320145.45
กมลาไสย630498261.31
ร่องคำ144054032.80
กุฉินารายณ์811675890.73
เขาวง302388682.87
ยางตลาด11451820851.82
ห้วยเม็ก450834000.89
สหัสขันธ์3126410373.32
คำม่วง383717511.96
ท่าคันโท3752820405.44
หนองกุงศรี706248241.17
สมเด็จ6356624913.92
ห้วยผึ้ง275258172.97
สามชัย213107783.65
นาคู252334271.69
ดอนจาน262918333.17
ฆ้องชัย226755302.34