รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์12833032462.53
นามน3730823396.27
กมลาไสย631138891.41
ร่องคำ151025673.75
กุฉินารายณ์8246431033.76
เขาวง296355241.77
ยางตลาด11465621861.91
ห้วยเม็ก455283610.79
สหัสขันธ์3435924987.27
คำม่วง4064613643.36
ท่าคันโท3721216054.31
หนองกุงศรี750517551.01
สมเด็จ6620431454.75
ห้วยผึ้ง277158292.99
สามชัย213709014.22
นาคู262364991.90
ดอนจาน262668183.11
ฆ้องชัย227684872.14