รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์12816030582.39
นามน3732320675.54
กมลาไสย630588521.35
ร่องคำ150714833.20
กุฉินารายณ์813835700.70
เขาวง294944761.61
ยางตลาด11445020501.79
ห้วยเม็ก455513680.81
สหัสขันธ์311819973.20
คำม่วง3969910142.55
ท่าคันโท3743617894.78
หนองกุงศรี731937491.02
สมเด็จ6463224933.86
ห้วยผึ้ง277378002.88
สามชัย214277743.61
นาคู256803531.37
ดอนจาน263358453.21
ฆ้องชัย225935112.26