รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์12647132172.54
นามน3667720045.46
กมลาไสย628838491.35
ร่องคำ151594633.05
กุฉินารายณ์795305510.69
เขาวง3090311443.70
ยางตลาด11399317881.57
ห้วยเม็ก450605801.29
สหัสขันธ์303559373.09
คำม่วง363067071.95
ท่าคันโท3769120905.55
หนองกุงศรี7105113421.89
สมเด็จ6091824554.03
ห้วยผึ้ง269448163.03
สามชัย213117673.60
นาคู251584231.68
ดอนจาน260908603.30
ฆ้องชัย224535272.35