รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์42048110.03
นามน696760.09
กมลาไสย2178950.02
ร่องคำ548140.07
กุฉินารายณ์1817100.00
เขาวง1080820.02
ยางตลาด23276250.11
ห้วยเม็ก1136310.01
สหัสขันธ์1089910.01
คำม่วง1604230.02
ท่าคันโท805340.05
หนองกุงศรี1522070.05
สมเด็จ1703830.02
ห้วยผึ้ง105772021.91
สามชัย799860.08
นาคู687200.00
ดอนจาน512600.00
ฆ้องชัย401400.00