รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์947520.02
นามน131860.46
กมลาไสย466320.04
ร่องคำ95700.00
กุฉินารายณ์450500.00
เขาวง257510.04
ยางตลาด643910.02
ห้วยเม็ก253800.00
สหัสขันธ์255200.00
คำม่วง471010.02
ท่าคันโท279720.07
หนองกุงศรี355410.03
สมเด็จ475650.11
ห้วยผึ้ง2647140.53
สามชัย189600.00
นาคู211600.00
ดอนจาน120200.00
ฆ้องชัย95800.00