รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์3320990.03
นามน494060.12
กมลาไสย1617320.01
ร่องคำ443840.09
กุฉินารายณ์1392900.00
เขาวง893020.02
ยางตลาด1767050.03
ห้วยเม็ก868910.01
สหัสขันธ์911910.01
คำม่วง1292130.02
ท่าคันโท672540.06
หนองกุงศรี1292570.05
สมเด็จ1436620.01
ห้วยผึ้ง78651862.36
สามชัย609840.07
นาคู567700.00
ดอนจาน432100.00
ฆ้องชัย299800.00