รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์1287810.01
นามน179510.06
กมลาไสย610110.02
ร่องคำ188410.05
กุฉินารายณ์562700.00
เขาวง298710.03
ยางตลาด786600.00
ห้วยเม็ก349500.00
สหัสขันธ์298700.00
คำม่วง474610.02
ท่าคันโท299610.03
หนองกุงศรี529950.09
สมเด็จ587020.03
ห้วยผึ้ง2963180.61
สามชัย222030.14
นาคู240800.00
ดอนจาน148700.00
ฆ้องชัย120600.00