รายงาน::ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์420481060.25
นามน6967761.09
กมลาไสย21789590.27
ร่องคำ548170.13
กุฉินารายณ์18171380.21
เขาวง10808220.20
ยางตลาด23276780.34
ห้วยเม็ก11363380.33
สหัสขันธ์10899880.81
คำม่วง1604250.03
ท่าคันโท8053670.83
หนองกุงศรี15220880.58
สมเด็จ17038110.06
ห้วยผึ้ง10577200.19
สามชัย799820.03
นาคู6872100.15
ดอนจาน512620.04
ฆ้องชัย4014320.80