รายงาน::ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์23995780.33
นามน3882731.88
กมลาไสย11309490.43
ร่องคำ312360.19
กุฉินารายณ์9858160.16
เขาวง6163210.34
ยางตลาด13665570.42
ห้วยเม็ก6496230.35
สหัสขันธ์6269631.00
คำม่วง8798100.11
ท่าคันโท4757410.86
หนองกุงศรี9500800.84
สมเด็จ1082980.07
ห้วยผึ้ง544890.17
สามชัย415110.02
นาคู424410.02
ดอนจาน272420.07
ฆ้องชัย1958150.77