รายงาน::ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์9475280.30
นามน1318120.91
กมลาไสย4663240.51
ร่องคำ95700.00
กุฉินารายณ์4505280.62
เขาวง257520.08
ยางตลาด6439150.23
ห้วยเม็ก2538130.51
สหัสขันธ์255280.31
คำม่วง4710120.25
ท่าคันโท2797200.72
หนองกุงศรี355440.11
สมเด็จ475600.00
ห้วยผึ้ง264730.11
สามชัย189600.00
นาคู211630.14
ดอนจาน120200.00
ฆ้องชัย95820.21