รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์67760.89
นามน700.00
กมลาไสย15221.32
ร่องคำ900.00
กุฉินารายณ์26110.38
เขาวง5958.47
ยางตลาด8225.00
ห้วยเม็ก500.00
สหัสขันธ์3412.94
คำม่วง4300.00
ท่าคันโท1100.00
หนองกุงศรี5300.00
สมเด็จ21594.19
ห้วยผึ้ง3313.03
สามชัย6583.33
นาคู900.00