รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2494411.64
นามน3700.00
กมลาไสย43571.61
ร่องคำ2813.57
กุฉินารายณ์80130.37
เขาวง219135.94
ยางตลาด24493.69
ห้วยเม็ก1400.00
สหัสขันธ์12710.79
คำม่วง20762.90
ท่าคันโท1700.00
หนองกุงศรี15700.00
สมเด็จ615284.55
ห้วยผึ้ง8744.60
สามชัย321031.25
นาคู4524.44
ดอนจาน2150.00
ฆ้องชัย400.00