รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์70291.28
นามน2500.00
กมลาไสย9511.05
ร่องคำ300.00
กุฉินารายณ์25300.00
เขาวง4624.35
ยางตลาด11521.74
ห้วยเม็ก1000.00
สหัสขันธ์2713.70
คำม่วง7722.60
ท่าคันโท2913.45
หนองกุงศรี6600.00
สมเด็จ243135.35
ห้วยผึ้ง2900.00
นาคู5240.00
ดอนจาน200.00
ฆ้องชัย300.00