รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์1592171.07
นามน2500.00
กมลาไสย28062.14
ร่องคำ2000.00
กุฉินารายณ์51520.39
เขาวง13596.67
ยางตลาด19631.53
ห้วยเม็ก1200.00
สหัสขันธ์8411.19
คำม่วง12400.00
ท่าคันโท1400.00
หนองกุงศรี10700.00
สมเด็จ416215.05
ห้วยผึ้ง6411.56
สามชัย8787.50
นาคู1218.33
ดอนจาน2150.00
ฆ้องชัย300.00