รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์67000.00
นามน2600.00
กมลาไสย11700.00
ร่องคำ400.00
กุฉินารายณ์25600.00
เขาวง4600.00
ยางตลาด10110.99
ห้วยเม็ก2700.00
สหัสขันธ์3100.00
คำม่วง7500.00
ท่าคันโท3300.00
หนองกุงศรี5900.00
สมเด็จ23200.00
ห้วยผึ้ง3000.00
นาคู400.00
ดอนจาน300.00
ฆ้องชัย300.00