รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์64010.16
นามน900.00
กมลาไสย16200.00
ร่องคำ800.00
กุฉินารายณ์26300.00
เขาวง5800.00
ยางตลาด3600.00
ห้วยเม็ก1700.00
สหัสขันธ์3700.00
คำม่วง4400.00
ท่าคันโท1300.00
หนองกุงศรี5100.00
สมเด็จ20700.00
ห้วยผึ้ง3000.00
สามชัย300.00
นาคู1815.56
ดอนจาน100.00