รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์150410.07
นามน7711.30
กมลาไสย34400.00
ร่องคำ3000.00
กุฉินารายณ์51600.00
เขาวง14200.00
ยางตลาด26700.00
ห้วยเม็ก6400.00
สหัสขันธ์9000.00
คำม่วง12100.00
ท่าคันโท2600.00
หนองกุงศรี9800.00
สมเด็จ40400.00
ห้วยผึ้ง6100.00
สามชัย300.00
นาคู3512.86
ดอนจาน600.00
ฆ้องชัย100.00