รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์255210.04
นามน10710.93
กมลาไสย50600.00
ร่องคำ5200.00
กุฉินารายณ์79900.00
เขาวง21700.00
ยางตลาด38700.00
ห้วยเม็ก8300.00
สหัสขันธ์17100.00
คำม่วง22500.00
ท่าคันโท5800.00
หนองกุงศรี14500.00
สมเด็จ61100.00
ห้วยผึ้ง8411.19
สามชัย3400.00
นาคู8411.19
ดอนจาน900.00
ฆ้องชัย800.00