รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2864280.98
นามน13400.00
กมลาไสย64271.09
ร่องคำ4300.00
กุฉินารายณ์90530.33
เขาวง26820.75
ยางตลาด838556.56
ห้วยเม็ก17284.65
สหัสขันธ์9700.00
คำม่วง38830.77
ท่าคันโท8000.00
หนองกุงศรี25383.16
สมเด็จ50100.00
ห้วยผึ้ง20021.00
สามชัย2300.00
นาคู7779.09
ดอนจาน11621.72
ฆ้องชัย9811.02