รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์169180.47
นามน11500.00
กมลาไสย38241.05
ร่องคำ2600.00
กุฉินารายณ์61900.00
เขาวง18421.09
ยางตลาด542427.75
ห้วยเม็ก11665.17
สหัสขันธ์5500.00
คำม่วง26520.75
ท่าคันโท5500.00
หนองกุงศรี15963.77
สมเด็จ40900.00
ห้วยผึ้ง14321.40
สามชัย1000.00
นาคู6346.35
ดอนจาน8222.44
ฆ้องชัย6211.61