รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์83000.00
นามน2900.00
กมลาไสย15221.32
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์28900.00
เขาวง6300.00
ยางตลาด21341.88
ห้วยเม็ก4900.00
สหัสขันธ์27414.81
คำม่วง10000.00
ท่าคันโท6100.00
หนองกุงศรี8100.00
สมเด็จ4200.00
ห้วยผึ้ง5900.00
สามชัย1900.00
นาคู900.00
ดอนจาน3326.06
ฆ้องชัย1400.00