รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์42048230.05
นามน696700.00
กมลาไสย2178910.00
ร่องคำ548100.00
กุฉินารายณ์1817120.01
เขาวง1080870.06
ยางตลาด2327610.00
ห้วยเม็ก1136360.05
สหัสขันธ์1089910.01
คำม่วง1604210.01
ท่าคันโท805300.00
หนองกุงศรี15220158410.41
สมเด็จ17038810.48
ห้วยผึ้ง1057700.00
สามชัย799860.08
นาคู687200.00
ดอนจาน5126370.72
ฆ้องชัย401420.05