รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์23995160.07
นามน388200.00
กมลาไสย1130900.00
ร่องคำ312320.06
กุฉินารายณ์985800.00
เขาวง6163190.31
ยางตลาด1366500.00
ห้วยเม็ก649650.08
สหัสขันธ์6269210.33
คำม่วง8798230.26
ท่าคันโท475700.00
หนองกุงศรี9500112311.82
สมเด็จ10829740.68
ห้วยผึ้ง544800.00
สามชัย415160.14
นาคู424400.00
ดอนจาน2724652.39
ฆ้องชัย195800.00