รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์866820.02
นามน137920.15
กมลาไสย475200.00
ร่องคำ160300.00
กุฉินารายณ์457000.00
เขาวง236620.08
ยางตลาด636700.00
ห้วยเม็ก257950.19
สหัสขันธ์2396120.50
คำม่วง339200.00
ท่าคันโท241300.00
หนองกุงศรี424554212.77
สมเด็จ4646711.53
ห้วยผึ้ง234400.00
สามชัย152000.00
นาคู195600.00
ดอนจาน1285382.96
ฆ้องชัย93600.00