รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์947520.02
นามน131820.15
กมลาไสย466310.02
ร่องคำ95700.00
กุฉินารายณ์450550.11
เขาวง2575291.13
ยางตลาด643900.00
ห้วยเม็ก253800.00
สหัสขันธ์255230.12
คำม่วง471020.04
ท่าคันโท279720.07
หนองกุงศรี355462117.47
สมเด็จ47562014.23
ห้วยผึ้ง264700.00
สามชัย189600.00
นาคู211600.00
ดอนจาน120200.00
ฆ้องชัย95800.00