รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์317500.00
นามน20100.00
กมลาไสย152900.00
ร่องคำ13000.00
กุฉินารายณ์62120.32
เขาวง217300.00
ยางตลาด158200.00
ห้วยเม็ก158610.06
สหัสขันธ์52700.00
คำม่วง27600.00
ท่าคันโท23300.00
หนองกุงศรี800.00
สมเด็จ451700.00
ห้วยผึ้ง25500.00
สามชัย3300.00
นาคู208500.00
ดอนจาน482800.00
ฆ้องชัย98500.00
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'soap' already loaded

$_GET = [
    'r' => 'report/report/runreport4',
    'r_table' => '10001',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
];