รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์251800.00
นามน13100.00
กมลาไสย473200.00
ร่องคำ1100.00
กุฉินารายณ์55010.18
เขาวง75700.00
ยางตลาด1153100.00
ห้วยเม็ก181500.00
สหัสขันธ์258500.00
คำม่วง89000.00
ท่าคันโท16600.00
หนองกุงศรี21300.00
สมเด็จ771510.01
ห้วยผึ้ง30400.00
สามชัย2200.00
นาคู541700.00
ดอนจาน243400.00
ฆ้องชัย178600.00