รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์431500.00
นามน116000.00
กมลาไสย417300.00
ร่องคำ1300.00
กุฉินารายณ์57310.17
เขาวง158400.00
ยางตลาด1121800.00
ห้วยเม็ก433100.00
สหัสขันธ์284000.00
คำม่วง84700.00
ท่าคันโท13800.00
หนองกุงศรี2700.00
สมเด็จ621200.00
ห้วยผึ้ง61300.00
สามชัย3300.00
นาคู613000.00
ดอนจาน443500.00
ฆ้องชัย107000.00