รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์644220.03
นามน149000.00
กมลาไสย455800.00
ร่องคำ1400.00
กุฉินารายณ์95510.10
เขาวง175000.00
ยางตลาด755600.00
ห้วยเม็ก526600.00
สหัสขันธ์321800.00
คำม่วง120700.00
ท่าคันโท19500.00
หนองกุงศรี2200.00
สมเด็จ698300.00
ห้วยผึ้ง84600.00
สามชัย4900.00
นาคู659900.00
ดอนจาน459700.00
ฆ้องชัย109500.00