รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์532420.04
นามน70600.00
กมลาไสย198100.00
ร่องคำ31500.00
กุฉินารายณ์385220.05
เขาวง119600.00
ยางตลาด517500.00
ห้วยเม็ก104300.00
สหัสขันธ์79700.00
คำม่วง211300.00
ท่าคันโท69400.00
หนองกุงศรี2200110.50
สมเด็จ296510.03
ห้วยผึ้ง78300.00
สามชัย47300.00
นาคู53200.00
ดอนจาน32082.50
ฆ้องชัย33300.00