รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์863700.00
นามน95200.00
กมลาไสย333300.00
ร่องคำ57200.00
กุฉินารายณ์582310.02
เขาวง180100.00
ยางตลาด722900.00
ห้วยเม็ก158850.31
สหัสขันธ์120400.00
คำม่วง328900.00
ท่าคันโท106400.00
หนองกุงศรี3225100.31
สมเด็จ433780.18
ห้วยผึ้ง117500.00
สามชัย67100.00
นาคู75800.00
ดอนจาน73281.09
ฆ้องชัย50400.00