รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์212900.00
นามน22500.00
กมลาไสย56900.00
ร่องคำ5900.00
กุฉินารายณ์171300.00
เขาวง59561.01
ยางตลาด174700.00
ห้วยเม็ก41000.00
สหัสขันธ์25400.00
คำม่วง101800.00
ท่าคันโท48300.00
หนองกุงศรี83100.00
สมเด็จ1308151.15
ห้วยผึ้ง29500.00
สามชัย25900.00
นาคู21400.00
ดอนจาน20000.00
ฆ้องชัย5300.00