รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์158800.00
นามน26400.00
กมลาไสย81500.00
ร่องคำ15600.00
กุฉินารายณ์178400.00
เขาวง44410.23
ยางตลาด189530.16
ห้วยเม็ก44300.00
สหัสขันธ์30500.00
คำม่วง76000.00
ท่าคันโท35400.00
หนองกุงศรี964151.56
สมเด็จ135570.52
ห้วยผึ้ง33800.00
สามชัย22200.00
นาคู24200.00
ดอนจาน14085.71
ฆ้องชัย10900.00